Telefon: 122942800     |     E-mail: biuro@rambit.pl  
This is an example of a HTML caption with a link.

POLITYKA PRYWATNOŚCI   I   POLITYKA COOKIES

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy:


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "RAMBIT 2" S.C. A. ŁACIAK, G. PAŁYS, K. ŚLUSARCZYK, z siedzibą przy ul. Wysockiej 11, 31-580 Kraków, zwany dalej: Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • umożliwienia sporządzenia oferty,
 • umożliwienia zawarcia umowy na wykonanie usługi oraz jej realizacji,
 • ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń,
 • realizacji działań reklamacyjnych i podatkowo-rachunkowych,
 • komunikacji związanej ze świadczeniem usług,
  Państwa dane mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres
 • E-mail
 • Numer tel. kontaktowy

Podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celu sporządzenia oferty i ewentualnego zawarcia umowy na wykonanie usługi oraz w celu rozpatrywania reklamacji, a także ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.

Czy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych zawarcie umowy nie będzie możliwe.

Państwa prawa

Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Profilowanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania oferty, lub okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń z tytułu wykonanych usług, lub z uwagi na obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.

Uaktualnienia Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony Internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
Skontaktuj się z nami

Chcesz się z nami skontaktować aby otrzymać wycenę?
To łatwe! Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą


Imię *
Nazwisko *
Telefon *
E-mail *
Wiadomość: ** wymagane pola
Copright by Rambit , Mapa strony , Polityka cookies , Polityka prywatności